Your browser does not support JavaScript!
TANET 2014 重要時刻

開放線上投稿 :201462()

論文截稿日期 :201484()   延至  2014年8月31日(日)

接受論文通知 :20149月8()        延至  2014年9月11日(四)

繳交論文定稿 :20149月15()    為因應大部分作者要求,繳交日期順延至  2014年9月21日()

線上報名 :20149月8(一) 106()   延至  2014年9月11日(四) 至 10月6日(一)

投稿網址:http://tanetsys.mcu.edu.tw/index.php/tanet2014/tanet2014/login

研討會日期 :20141022()23()24()

舉辦地點:高雄國際會議中心

 

瀏覽數